RECHT OP HERROEPING & UITWISSELING

RECHT OP HERROEPING & UITWISSELING

De consument heeft recht op een herroepingsrecht volgens de volgende bepaling, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een juridische transactie sluit voor doeleinden die in hoofdzaak niet aan zijn commerciële of zijn zelfstandige beroepsactiviteit kunnen worden toegeschreven:

A. HERROEPINGSINSTRUCTIE

RECHT VAN WEIGERING

De herroepingstermijn bedraagt 30 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Omdat we met een volledig geautomatiseerd systeem werken, worden bestellingen direct na plaatsing geplaatst. We kunnen het verzendproces daarom helaas niet onderbreken tot de levering, en een terugbetaling voor de ontvangst van de goederen is daarom niet mogelijk.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons ( E-Mail: support@fashline.nl) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. De herroeping is voltooid wanneer we de fysieke goederen hebben ontvangen. De kosten voor het terugsturen van de goederen zijn voor rekening van de koper.

INTREKKING VOOR ARTIKELEN IN DOORVOER

Aangezien onze goederen vanuit Azië worden verscheept, kunnen er langere doorlooptijden zijn, waarop wij geen invloed hebben. Als de goederen al op weg zijn naar u, is een herroeping niet mogelijk. Wacht tot u de goederen hebt ontvangen en stuur ze terug naar ons. Uiteraard kunt u ons nog steeds op voorhand informeren over uw herroeping.

Om u de snelst mogelijke annulering te garanderen, vragen wij u ons een verzendingsbevestiging te sturen.

Een vervroegde terugbetaling is mogelijk in geval van niet-ontvangst van de goederen op zijn vroegst 16 weken na ontvangst van de bestelling.

GEVOLGEN VAN DE HERROEPING

Indien u deze overeenkomst herroept, zullen wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, met uitzondering van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een andere wijze van levering heeft gekozen dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst en de fysieke goederen ontvangen, vergoeden. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval wordt deze terugbetaling aan u in rekening gebracht. 

HERROEPINGSFORMULIER

Als u het contract wilt opzeggen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.

XZATA MUSIC

Number: +31681883205

Adres: Rijksweg Centrum 29E, 6161 EB, Geleen, Nederland

e-mail: info@xzata.com


Ik/wij (*) trek hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/de levering van de volgende dienst (*) in

_______________________________________________________

_______________________________________________________

Besteld op (*) ________________ / ontvangen op (*) ________________________________

________________________________________________________
Naam van de consument(en)

________________________________________________________
Adres van de consument(en)

________________________________________________________
Handtekening van de consument(en) (alleen bij communicatie op papier)

_________________________
Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Passie voor exclusiviteit

Het is onze passie en ambitie om u de grootste collectie van de meest exclusieve auto's in Nederland aan te bieden. Omdat wij samenwerken met de beste auto dealers kunnen wij u altijd het meest recent aanbod tonen. Opvallend Xzata.